ਫੌਜ

ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਫਜ ਦ ਕਪਟਨ ਦਆ ਆਹ ਗਲ ਸਣ ਕ ਕਬਣ ਛੜਦ. Captain Gulab Singh. Sangrur. Sanjeev Goyal (ਅਕਤੂਬਰ 2020).