ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ

ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਭਰਤ ਪਰਚਨ ਇਤਹਸ ਦ ਅਧਐਨ ਆਦ ਮਨਖ ਪਥਰ ਯਗlesson-4social science for pstethtetctetSst (ਸਤੰਬਰ 2021).